К основному контенту

Сообщения

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ

Виконано методистом НМЦ ПТО у Запорізькій області Семеновою Л.О. МІКРО-РЕПОЗИТОРІЙ – ЯК ЗАСІБ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТА ВИРОБНИЧОГО ДОСВІДУ      Характерною ознакою сучасного суспільства є побудова достатньо великої кількості РІЗНОВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ на основі вільного доступу до інформаційних ресурсів, технологій їх зберігання та трансляції. Наприклад, важливим аспектом будь-якої ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ (ІННОВАЦІЙНОЇ) РОБОТИ є пошук, збір та обробка спеціалізованої інформації за допомогою сучасних технічних засобів, які, безперечно, значно спрощують перераховані процеси. Загальновідомо, що поточному етапу науково-технічного прогресу притаманне різке збільшення об′ємів інформації: вони (об′єми) подвоюються у середньому раз на 2 роки. Як наслідок, знаходження ПОТРІБНОЇ ІНФОРМАЦІЇ часто перетворюється у проблему. У зв′язку з цим, доречно згадати ЗАКОН ПАРЕТО , який було сформульовано на основі довготривалих статистичних досліджень: якщо ОБ′ЄМ інформації